TRIUMFUL POETICULUI – NICOLETA MILEA (despre Cristina Ștefan)

februarie 24, 2021 în Revista de Cristina Ștefan

TRIUMFUL POETICULUI – NICOLETA MILEA  în Revista Caligraf,febr2021

 

Cunoscută în lumea culturală pentru natura perfecționistă și gata oricând să dea tonul potrivit Cuvântului, dincolo de timp sau mode/modele, Cristina Ștefan stârnește în sufletul cititorului, care o descoperă, deosebită prețuire și admirație pentru implicare, destoinicie și relevanța ubicuității. Amintim câteva exemple ilustrative în acest sens: Fondator al Cenaclului interactiv online Lira21, www.cenaclu.lira21.ro, cu editarea a 7 antologii-albume de literatură și pictură, între anii 2009-2015. Editor, la Editura ArtBook, Bacău. Administrator site, Filiala Uniunii Scriitorilor din România, Bacău (www.usrbacău.ro). Manager proiect „Seri literare. Să ne cunoaștem scriitori”. Redactor șef-adjunct la Revista „Plumb”.Redactor la revista „Cetatea lui Bucur”. Vicepreședinte la Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România.

Premiile primite de-a lungul timpului sunt evidente recunoașteri valorice: Premiul Revistei „Dunărea de Jos” Galați, Premiul pentru Poezie, Revista „Plumb”, 2012; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău, pentru „Debut în Critica Literară”, 2014; Premiul „Octavian Moșescu”, la Festivalul Internațional de Literatură „Titel Constantinescu”, 2015; Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, pentru volumele „Buletin cu ilustrate” și „Culegătorii de flori”, 2016; Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău, pentru volumul de poezie „Orașul”, 2018; Premiul special al juriului la Festivalul „Vrancea Literară”, pentru romanul „O călătorie la Salzburg”, 2019.

Susținută de pasiunea ușor de aflat, reperată în iubirea pentru carte, Cristina Ștefan practică toate formele de promovare a literaturii: profesor la Școala populară de Artă, Bacău, clasa cenaclu literar, scriere creativă, administrator site-uri literare, manager proiect literar, organizator de concursuri literare tematice, emisiuni TV Bacău despre activitatea literară și de cenaclu, membru în jurii la concursurile literare on-line și ale Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, redactor la reviste literare de prestigiu, editor, poet, prozator, eseist și critic literar.

Cărți publicate: Andante, poezii. Editura Rovimed Publishers, 2008, debut; În umbra lui Sisif, versuri. Editura Rovimed Publishers, 2009; Călătorie pe un ciob de stea, poezii, Editura Fundației Cancicov, 2010; Cazier incomplet, poezii. Editura Rovimed Publisher, 2011; Dimineața altfel, proză. Editura Rovimed Publisher, 2011; „Aud materia plângând”, Broșura-aniversare George Bacovia. Editura ArtBook, 2012; Ylmira-Iulia Oniță – Un sculptor liric, versuri și monografie. Editura ArtBook, 2012; Locuri și umbre, versuri. Editura ArtBook, 2012; Ceai cu Adala, versuri cu Adrian Grauenfels. Editura Ateneul Scriitorilor, 2013; Însemnări (ne)critice – Jurnal de lectură, prefețe, recenzii. Editura ArtBook. 2013; Jazz cub, roman. Editura ArtBook, 2013; (Re)versuri, poezii. Editura ArtBook, 2014; Punct și de la capăt. Portrete pe zăpadă,  versuri. Editura ArtBook, 2014; de-a copilăria, versuri pentru copii. Editura ArtBook, 2014; Culegătorii de flori, versuri. Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2015; Buletin cu ilustrate, proză scurtă. Editura Rafet, 2015; 10 zile din martie, versuri. Editura ArtBook, 2015; Zen absolut. Poezii din Mileniul al III-lea, cu Adrian Grauenfels. Editura ArtBook, 2016 și Editura Aglaia, 2016; Însemnări (ne)critice – Jurnal de lectură, prefețe, recenzii, volumul II. Editura ArtBook, 2016; Orașul, versuri. Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2017; Reeditare: 2020; Rostul unei crengi de brad, versuri. Editura ArtBook, 2019; O călătorie la Salzburg, roman. Editura ArtBook, 2018; Însemnări (ne)critice – Jurnal de lectură, volumul III. Editura ArtBook, 2019; Lumea de rezervă. Antologie de poezie: 2008 – 2020. Editura ArtBook, 2020, selecție de Mioara Băluță.

Animate de nucleul dinamic al creației și de exprimarea unui punct de vedere personal, cărțile Cristinei Ștefan câștigă, neîndoielnic, prin substanțialitatea de o remarcabilă varietate și înălțimea de simțire, pe care le implică actul scrisului. Într-un univers al transcendențelor, labirinticul imaginar se întâlnește cu spontaneitatea expresiei de o rară voluptate, într-o delectatio morosa.

Din cele 15 volume de poezie publicate de Cristina Ștefan până acum. Antologatorul, poeta Mioara Băluță, a selectat creații relevante pentru  evoluția Cristinei Ștefan „ca poet, de la poeziile adolescentine, până în 2020”. Fiecare grupare selectată este însoțită de note critice scrise, în ordinea apariției volumelor, de:  Liviu Apetroaie, Theodor Răpan, Calistrat Costin, Eugen Dorcescu, Vasile Spiridon, Ioan Neacșu, Lucian Gruia, Melania Cuc, Paul Blaj, Cezarina Adamescu, Maria Sava, Violeta Savu, Mariana Zavati-Gardner, Dan Perșa, Mara Paraschiv, Valeria Manta-Tăicuțu, Grigore Codrescu.

Scriind poezie, Cristina Ștefan este consecventă cu sine. Ea își cultivă, nealterat, matricea stilistică, natural și profund. Sensul devenirii este bine supravegheat, deopotrivă, sub semnul mesajului, dar și al subtilității limbajului. Ideea transfigurării trăirilor intense este vizibilă încă din primele volume ale antologiei  „Lumea de rezervă”. Găsind filtrul adecvat, cultivă cu pietate Cuvântul, care dă unitate inspirației. O sensibilitate mereu proaspătă desparte realitățile prin modurile rostirilor. Așa ne explicăm rămânerea concretului în legitimitate, în timp ce „divinul se refugiază în poezie”, cum spunea Saint-John Perse, în elogiul pe care-l aducea Poeziei: „Dă-mi, Doamne, în palme, firul de iarbă/ Care m-a iubit! Pe mine, m-a iubit!// Să-l fac sânge, Doamne! Să curgă prin iubirea mea/ Ca de la începuturi, Doamne!” (Rugăciune)

Cristina Ștefan își cultivă cu pregnanță virtualitățile. În neliniștea ei înfiorată, dar tăinuită, condeiul inspirat fixează formele specifice individualității lirice – proba certă a viabilității creatoare.  Implicată în rosturile poeziei, iese din realitatea imediată, regenerând-o într-un univers ideal, în care domină dimensiunea sacră. Expresia unei sensibilități aparte, dar și a stăpânirii mecanismelor de creație, în acord cu fervoarea trăirii, concentrează o dublă experiență existențială: viața și creația. Subsumându-le, intuiește universalitatea cuvântului în determinările lui particulare și deschide noi orizonturi firii personificate: „stăteam în pântecul nopții/ scriam și mâna/ tremura obosită/ mâna mea iubitoare/ acestor litere rotunde/ cu ochii mari și gene dese/ de câte ori a scris/ strivită de cuvinte interzise/ de câte ori a desenat/ cea mai incomodă iubire…”

Unul dintre volumele antologiei, intitulat „Culegătorul de flori”, o înrudește pe Cristina Ștefan cu marii gânditori, asupra fragilității trecerii omului prin lume. Un fior  metafizic subsumează poeticul inclusiv liricului. Modalitatea sa existențială specifică nu este doar a trăirii, ci mai mult a transfigurării înțelegerii ei. De aici și configurările pe care le aduce cu sine, dintr-o vastă și erudită cunoaștere. Ea nu este o răzvrătită. Discret-confesivă, poezia ei este una caldă, expresivă și revelatoare  prin deplina stăpânire a limbii. Naturalețea și aparenta simplitate a versului liber sunt reflexe ale dezmărginirii eu-lui: „uneori prezentul e bine ținut/ lângă un zid vechi de secole/ prezentul văzut limpede/ pus pe slow show/ lângă părinții preoți/ care calcă lespezi romane/ și sunt/ astăzi/ peste suflet venind/ din vecii/ același cuvânt crucificat.”

O imagine m-a obsedat pe parcursul lecturii antologiei Cristinei Ștefan. Imaginea unei lumi, mușcată de un „timp lacom”, devorator, pe care „Lumea de rezervă” îl salvează, prin poezie: „solfegiez pe timp adunat/ ți-am spus/ să mai facem câte ceva/ prin viața asta de șarpe/ sunt câțiva diezi spre bașii claviaturii/ picură greu deja bătrânește/ mă strecor ondulat între ei/ tânără pletoasă/ în refugii mozartiene/ le dau energie să sape, să sape/ pământul gândului nostru/ de-a mai face câte ceva…”

Expresie a unei trăiri artistice autentice în puritatea ei, poezia Cristinei Ștefan poartă o inconfundabilă  marcă de originalitate și inefabil, abolind însuși timpul.

 

Nicoleta Milea

 

Note