“VRANCEA LITERARĂ- antologia scriitorilor vrânceni- II” de Culiță Ioan Ușurelu

februarie 25, 2018 în Revista de Cristina Ștefan

VRANCEA LITERARĂ 

 

O apariție recentă, sub incidența mai multor vectori editoriali, este realizarea scriitorului Culiță Ioan Ușurelu din Odobești: “VRANCEA LITERARĂ- antologia scriitorilor vrânceni- II”, la Editura Salonul Literar, 2017.

Volumul masiv , de peste 450 de pagini, expune valoarea muncii acumulate de autor, prin caracteristici net calitative: este inedit, cuprinzător istoric și rememorant. Inedit,  pentru că profesorul  filolog Culiță Ioan Ușurelu opisează în ordine alfabetică peste 100 de scriitori legați, prin naștere sau domiciliu, de meleagurile vrâncene.  Biografiile personalităților antologate  sunt compuse de autorul culegerii ca ramă a acestei zone. Fie că vorbim de poeți, de istorici, de oameni de cultură vrânceni, fie că vorbim de debutanți tineri sau de  Mitropolitul Varlaam din secolul XVII, firul roșu de legătură  între scriitorii antologați este darul și harul cultural al Vrancei. Fiecare autor, despre care Culiță Ioan Ușurelu comentează la finalul fiecărei biografii, ne aduce pe simeza culturii județul Vrancea, ca meleag dătător de valori. De altfel, în CUVÂNT ÎNAINTE, selectorul antologiei ne transmite și mesajul și scopul acestui volum, unul de revalorificare și schimbare a atitudinii privind cultura:

“Celebrul  Do ut des, trocul atât de bine gândit și folosit de ariviști, distruge atât cultura, cât și politica sau administrația… așa că- sigur- tineretul educat în acest mod nu va mai avea ca ideal respectarea valorilor. Va considera chiar că astfel de chestiuni sunt pur și simplu depășite, dacă nu primitive…”

Așadar, o carte de refacere a sistemului de valori, pe această zonă teritorială, dar care argumentează valoarea istorică și contemporană în literatură. Și din acest unghi privind volumul, nu pare ciudat să citești despre Mitropolitul Varlaam, în ordine alfabetică, ci îl cuprinzi într-o zonă valorică spațială și nu temporală, nu cronologică. De aceea evidențiez munca titanică a autorului antologiei pe domeniul cercetării  și documentării. Spre exemplu,  Mitropolitul Varlaam s-a născut în județul Vrancea, în pofida unor încercări de a-i schimba datele biografice:

“Am insistat pe locul de naștere a lui Varlaam dintr-un motiv simplu dar foarte neplăcut atât vrâncenilor cît și oamenilor de bun simț din România: după atâtea sute și sute de ani de cunoaștere și recunoaștere a unei locații, după ce însuși Varlaam ne menționează locul de baștină și după ce  mari savanți au cercetat și au stabilit că personalitatea respectivă s-a născut la Cofești-Vrancea, niște Neica Nimeni din alt județ i-au schimbat deja locul de naștere și chiar unele date personale.”

Alte nume sonore cuprinse în volum care aduc istoria reală a literaturii în această zonă a țării ar fi: Camil Baltazar, Hortensia Papadat Bengescu, Alexandru Călinescu, Ion Dichiseanu, Cincinat Pavelescu, Emil Botta, Luca Pițu, Simion Mehedinți, Alexandru Sihleanu,  Duiliu Zamfirescu. Din zona Bacău sunt cuprinși în volum următorii scriitori legați de Vrancea prin naștere sau familie, activitate, profesie: Liviu Chiscop, Cristina Ștefan, Silvia Miler, Ion Roșu.

Pe lângă valoarea incontestabilă istorică, “VRANCEA LITERARĂ- antologia scriitorilor vrânceni- II”, aduce și readuce în atenția atât a cititorilor dar și a cercetătorilor filologi, texte de autentică literatură atât în proză cât și în lirică, atât istorie cât și critică literară, însuși autorul volumului realizând această ediție care îmi pare mai mult un dicționar de scriitori bine argumentat, amplu documentat, complet în măsura datelor prelucrate cu acribie.

Oriunde deschizi cartea vei găsi, dragă cititorule, piese frumoase, calitative și așa procedez și eu spre exemplificare:

Pag  84: Adrian Constantinescu– eseist, născut la Odobești, 1980, pentru doi ani, asistent universitar la Univ. “George Bacovia”- scrie eseu, poezie iar Ioan Culiță ușurelu îl descrie:

“În primul rând, a moștenit modestia înaintașilor, deși, sunt sigur, știe că are talent, că articolele sale din revistele de specialitate sunt bine cotate, iar cartea “Degradarea logosului” are mult succes în mediile elevate. ”

Pag. 141: Ion Diaconu, folclorist, etnograf, dialectolog- născut la Spinești, Vrancea în 1903, facultatea de litere, Universitatea București, doctor în litere cu lucrarea “Reflexiuni despre cântecul și versul popular”.

Pag. 2014: Cristian Livescu, critic literar și critic de artă, născut în 1945 în Focșani: “Din Piatra Neamț, unde s-a stabilit după absolvirea facultății, vocea sa de critic autentic se aude permanent și cu forță”.

Pag. 322: Maria Platon, istoric literar, traducător, născută în 1924 în com. Nănești, Vrancea, doctorat în științe filologice la Univ.  AL. I. Cuza și al doilea doctorat la Univ. “Paul Valery”, Franța.

Volumul realizat de Culiță Ioan Ușurelu nu trebuie să lipsească din marile biblioteci din țară, spre cercetare, se poate utiliza ca material didactic în licee și universități, dar se poate lectura, pur și simplu cu plăcerea cititului de calitate. La finalul lecturii, sigur, dragă cititorule, vei rămâne îmbogățit atât educativ cât și moral, pentru că autorul a selectat tot ce s-a scris mai frumos, mai înalt, mai bun să fie memorat din vreme în vreme.

 

Cristina Ștefan, febr 2018.

 

 

 

Note