Importantă

mărimea

atomului

miniatură

instantaneu obelisc

în oră

sau veac

rămâi clipă

au invocat poeţii

şi regii

greutatea firului

pe plaja răsfirată

picătura albastră

în universul privirii

ca sunetul… pfiu!

fără ea

cuvântul mutant

alunecă

pe virtuale orbite

fără el

poezia

ce este

Note