Centenarul unirii

aprilie 3, 2018 în Poezie de carmenis

5/5 (2)

(acrostih)

Cerul tricolor absoarbe
Esențe izvorâte din inimi reîntregite
Neamul românesc respiră
Tradiții înmiresmate a dor
E sărbătoarea sângelui
Născut în același grai
Adormit în același cântec
Răstignit pe aceeași cruce
Umăr lângă umăr neclintit hotar
Luminat de jarul istoriei

Umbre străbune străjuiesc
Numele înveșnicit în cetăți
Iureșul timpului aprinde
Rugă înaltă în spațiul matern
Iubirea de țară e flacără vie
Iubirea de neam e crez moștenit

Note