IMPAR ADRIANA BUTOI

mai 13, 2021 în Fără categorie de Cristina Ștefan

IMPAR ADRIANA BUTOI
O carte de poezie- album pictural cu semnătura profesoarei filolog Adriana Butoi pleacă spre cititori. Sunt foarte mândră de acest proiect artistic dus la capăt în modul fericit pentru editor. Nu a fost ușor și mulțumesc redactorului acestui album, Cosmin Șuțu. Prefața volumului aparține prof dr. Nicoleta Milea sub titlul Destinație către cer nou
„Adriana Butoi pornește pe calea poeziei conștientă de capacitatea ei în tălmăcirea stărilor pe care le dă sensul bun al cuvântului.
Impar este un autoportret liric, uneori cu inflexiuni epice, caligrafiat discret și elegant, când mai intens, când mai pastelat, în funcție de vibrația trăirii hățișurilor vieții. În ansamblul lui, volumul legitimează capacitatea poetei de a subordona intențiile, viziunii sale artistice.
Cititorul găsește în poemele acestui volum – topos al înțelepciunii – o sursă de reverie și de meditație. Ieșirea din sine, în accepțiunea sa primordială, o ajută să descopere interioritatea unui timp care atinge gradul de devalorizare într-o eră în care schimbările au loc rapid, în toate încorporările lor, fie tipice, fie atipice: “timpul nu trece prin noi/ timpul trece prin timp” (anunț cu oră fixă)”
Pe coperta IV veți găși cuvintele unui editor mândru de produsul finit al muncii noastre:
Adriana Butoi – Impar
„În acest album (este a treia sa carte de poezie), Adriana Butoi, profesor filolog, interpretează imagistic și liric poezia vieții, a existenței și a sinelui. Reflexive, contemplative, liniștite și coagulate explicativ, poeziile sparg monotonia virtualității, devin real resimțite. Este aici o filozofare a esențelor vieții, suntem coborâți din nori cu picioarele pe pământ, într-o tematică a raționalului; poeta neagă orice utopie, orice apropiere de idealism, spunând stop desuetudinii nu numai lirice ci și atitudinii umane în general și acest scop demonstrat face cartea evidențiabilă.
Impar, unic, lucid, volumul album-liric al Adrianei Butoi așază temeinic vocea originală a poetei în literatura de azi, o așază cu semnul exclamării.”
Editor Cristina Ștefan
Nu în ultimul rând mulțumim tipografiaei Elena, director Ovidiu Marchiș care a contribuit la acest obiect de artă în care poezia devine regină. Felicitări, Adriana Butoi! Doresc din tot sufletul recunoașterea talentului dvs. vizibil senin în acest album!

Note