TEATRU ȘCOLAR – CECILIA MOLDOVAN

mai 13, 2021 în Fără categorie de Cristina Ștefan

NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ LA ARTBOOK

 

Volumul Teatru Școlar/School Theatre conține reflexe ale
preocupării mele de a scrie texte dramatice, dar și aceea de a le
pune în scenă cu elevii, majoritatea fiind experiențe de pe când
nu erau la îndemână nici cărțile de/spre teatru, nici Google, ci
doar profesorul (în căutare de talente) și elevii săi curajoși,
care, par hasard, au pășit din mulțime și, împreună,
Lasă-te cuprins de vraja lui care-ți poate
împrumuta o altă identitate, aceea a personajului –
chiar dacă numai pentru câteva minute și în
împrejurări mimate, artificiale. Poți fi, pe rând,
rege, prinț ori cerșetor, înger sau demon, băiat sau
fată, extraterestru sau personaj-animal, etc… În fine,
un personaj pozitiv într-o piesă, pe care să-l
admiri, să-l copii, sau unul negativ, pe care tu ești
primul care îl detestă, dar te vei strădui să-l
întruchipezi cât mai bine! Sunt provocări inedite pe
care doar teatrul ți le poate oferi! Încearcă, și dacă
vei reuși să-ți ieși din propria piele și să te lași dus
de imaginație – ajutat de text – vei avea foarte
multe de câștigat pentru formarea ta generală, nu
numai pentru cea lingvistică (căci, în timp ce
interpretezi, te miști, va trebui să-ți alegi și
cuvintele, iar, dacă acestea sunt într-o limbă
străină, ai de surmontat încă o provocare.
Beneficiile vin pe cale …8 | C e c i l i a M O L D O V A N
amalgamându-ne energiile creatoare, să evadeze în imaginativ,
sub pălăria personajelor.
Cartea se adresează tuturor „studenților”, în sensul
american, tuturor vârstelor școlare, câte două piese educative
pentru fiecare grupă de vârstă școlară. Creațiile dramatice sunt
așezate, în cele două volume, exact în ordinea descrescătoare
a vârstei, dar și a experienței dramatice a interpreților.
Deasemenea, tematica pieselor este adecvată vârstei: volumul I,
„Ca la pașopt”, (țintește actorul adult, incluzând studenții
universitari), subiectele fiind de natură istorică și culturală, pe
când volumul II, de față, se adresează celorlalte categorii de
vârstă școlară – începând cu liceenii până la cei din gimnaziu și
școala primară.* Piesele din acest volum sunt educative și
scrutează, cu mijloacele teatrului, aspecte din viața școlară,
cum altfel, dar și unele probleme din existența personală,
părinți prea ocupați sau departe plecați, și, în sfârșit, incursiuni
în sfera lor de interese, prietenii, hobby-uri…

CECILIA MOLDOVAN

Note